เครื่องครัว


ชาน ชาม และ ข้อนส้อม
เขียง
อุปกรณ์ทำอาหาร
ภาชนะในครัว
ขวดเกลือและพริกไทย
ชั้นคว่ำจาน
ขวดใส่ซอส
กระชอน
PN/PICNIC B
Color : Assorted Colors
Size: Dim. 16x3x31 cm.
PN/PICNIC B
GADGET SET WITH SPOON
Dim. 16x3x31 cm.
Packing 36.0 PACK/CTN
Ctn.Dim. 33.3X38.1X29.2 cm. 
1X20' 28,152 PACK
Color
Size
Information
PN/PICNIC B
GADGET SET WITH SPOON
Dim. 16x3x31 cm.
Packing 36.0 PACK/CTN
Ctn.Dim. 33.3X38.1X29.2 cm. 
1X20' 28,152 PACK
Total Views : 4836149