เครื่องมือ และ สำค้ากลางแจ้ง


ตะกร้า
กล่องเก็บเอนกประสงค์
บันได
เก้าอี้
ลิ้นชัก
PN874
Color : GREEN
BASKET WITH COVER
Packing 12.0 PCS/CTN
Ctn.Dim. 33.0X45.7X48.3 cm. 
1X20' 4,776 PCS
Dim. 21.5 x 31.5 x 16.5 cm.
Color
Information
BASKET WITH COVER
Packing 12.0 PCS/CTN
Ctn.Dim. 33.0X45.7X48.3 cm. 
1X20' 4,776 PCS
Dim. 21.5 x 31.5 x 16.5 cm.
Total Views : 4835946